Đăng ký thành viên mới

Thông tin cơ bản

Vui lòng nhập vào ít nhất 6 kí tự chữ La Tinh.

Họ

Tên

Img03

Xóa

Năng lực ngoại ngữ・Bằng cấp hiện có

Quá trình làm việc

Nghề nghiệp hiện nay (mới nhất)

Từ

Childer

Đến

0 chữ

USD

Kinh nghiệm làm việc2

Từ

Childer

Đến

0 chữ

USD

Kinh nghiệm làm việc3

Từ

Childer

Đến

0 chữ

USD

USD

Đóng

CV hoặc hồ sơ tóm tắt công việc

Nếu ứng viên không đăng tải CV trên Trang cá nhân, sẽ không thể tham gia ứng tuyển vào vị trí cụ thể

Xóa

Xóa

Xóa

Xóa

Dung luợng và định dạng tập tin

※ Chúng tôi sẽ gửi mail xác nhận khi bạn tiến hành đăng kí.