TOP

Ngành

Nghề

Ngành kinh doanh, công việc văn phòng, kế hoạch, phân phối
Bộ phận quản lý hành chính (nhân sự, tài vụ, pháp lý, quan hệ công chúng)
Ngành dịch vụ (Bán lẻ, Giải trí, Làm đẹp, Giao thông)
Ngành sáng tạo (Quảng cáo, Điện ảnh, Thiết kế)
Nghề yêu cầu chuyên môn (Tư vấn, Tài chính, Bất động sản, Dịch vụ chuyên môn)
Nghề yêu cầu kỹ thuật (Bán hàng, Thiết kế, Phát triển, Quản lý sản xuất)
Kỹ sư IT (SE, Web, Game)
Điều hành
Ngành khác

Ngành

Trình độ tiếng Nhật